Orienteerumisklubi West

     Teemad
· Avaleht
· Blogid
· E-mail juhatusele
· EOL kalender
· Kaardid
· Kaardiharjutused
· Kontakt
· Liikmed
· Liikmeks astumine
· Õpime
· Pildigalerii
· Püsirajad
· Päevakute statistika
· Pärnumaa or-list
· Rajameistrile
· Saavutused
· Teenused
· Tulemused
· Tutvustus
· Varustuse rentimine
· Võistlused

     Raamat West 25

RAAMAT - Orienteerumisklubi West 25


     Pildigalerii
     OR-kaardid
Orienteerumise rajameistri juhend

  Neljapäevakud korraldatakse vastavalt kalenderplaanile.

  (Rajad peavad olema valmis ja üle antud trükkimiseks hiljemalt neljapäevakule eelneval esmaspäeval - tööpäeva jooksul).

    Radade planeerimine
  Rajad tuleb planeerida vastavalt alljärgnevatele tingimustele:
  I rada - tavarada vähemalt 8,0 km, lühirada 4,0-5,0 km; sprint ~4,0 km (optimaalne); vähemalt 15 KP
  II rada - tavarada 5,5-8,0 km, lühirada 3,0-4,0 km; sprint ~3,0 km (optimaalne); vähemalt 12 KP
  III rada - tavarada 3,0-5,5 km, lühirada 2,0-3,0 km; sprint ~2,0 km (optimaalne); vähemalt 8 KP
  IV rada - tavarada 2,0-3,0 km, lühirada 1,0-2,0 km; sprint ~1,0 km (optimaalne); vähemalt 5 KP
  V rada - valikrada kõikidest KP-dest
  Ühel rajal võib olla maksimaalselt 30 KP-d.

  1.-8. neljapäevak toimuvad koos Westi pargituuriga ja neil on ka nöörirada (IV rada, kuni 2,0 km), ka III rada peab olema nendel kordadel kuni 3,0 km.

  Nööriraja nöör peab läbima KP-d s.t. üks tiir tehtud ümber tähistuse toki.

  NB! I-IV raja pikkuste erinevus peab olema proportsionaalne.

  Elektroonilise märkesüsteemina on kasutusel SportIdent (SI).
  Kasutada on SI jaamad nr 31-59, 70-79, 100. (40tk)

    Raja planeerimise tegevuste järjekord:
  • võistluskeskuse ehk stardikoha ja auto parkimiskohtade planeerimine;
  • selle lähedal asuvate KP-de planeerimine;
  • pikkade jooksuetappide planeerimine;
  • raja üldskeemi paikapanek;
  • maastiku parimal osal paiknevate etappide planeerimine;
  • rajale vajaliku pikkuse andmine;
  • rajale lihvi andmine (KP-de täpsed asukohad, etapid);
  • maastikul raja kontrollimine ja KP-d asukohtade täpsustamine;
  • vigade parandus;
  • näidiskaartide joonistamine.

    Hea rada sisaldab:
  • etapid erinevate pikkuste ja suundadega;
  • etapid erineva raskusastmega maastikuosadel;
  • KP-d mitmekesistel objektidel;
  • KP-d paigutatud nii, et enne on näha KP objekt, alles siis tähis;
  • IV rajal kasutada võimaluse korral eraldi KP-sid;
  • IV raja KP-d peavad asetsema lihtsatel objektidel (Näiteks: teede/radade ristid, künkad jne);
  • arvesse võetud maastiku seisukord olenevalt aastaajast ja ilmast.

  Hea rada peab võistlejalt nõudma võimalikult mitmekesiseid oskusi ja võimeid.

    Heal rajal ei tohiks olla:
  • KP-sid, mis on kaugele nähtavad v.a. IV raja KP-d;
  • KP-sid, mida läbivad võistlejad on kaugele nähtavad;
  • etappe, mida läbitakse mõlemas suunas;
  • olukorda, et võistlusmääruste rikkumine annab ajalise võidu;
  • olukorda, et võistlejad ja mittevõistlejad satuvad kokku;
  • IV rajal ei tohi rada ületada suuri ja sügavaid kraave ja veekogusid, samuti ei tohi IV rada ületada maanteid ja tänavaid. Peavad olema välditud ohukohad.
  • rajad ei tohi läbida talude hoove ja olema eemal majapidamistest, kus on koerad!
  • planeerida radasid, mis läbib keelualasid (hoove, vilja- ja kartulipõlde jne);
  • välditud vastujooksud;
  • KP-d ei tohi olla peidetud.

    Võistlusklassid
  MN8, MN10, MN12, MN14, MN16, MN18, MN21, MN35, MN45, MN55, MN65, M75, VV.

  Võistlusklassi valimine toimub vastavalt võistlusreeglitele:
  Võistleja peab valima omale võistlusklassi vastavalt järgmistele reeglitele:
  1. Võistlejad, kes on alla 21 aasta vanad, kuuluvad oma vanuseklassi selle aasta lõpuni, mil neil täitub klassitähises näidatud vanus. Nad võivad võistelda vanemates vanuseklassides kuni 21 kaasa arvatud.
  2. Võistlejad, kes on üle 21 aasta vanad, kuuluvad oma vanuseklassi selle aasta algusest, millal neil täitub klassitähises näidatud vanus. Nad võivad võistelda nooremates vanuseklassides kuni 21 kaasa arvatud.

  VV klassis on üks SI kaart kogu võistkonna peale. Igal liikmel peaks olema EOLi kood.Starditakse ja rada läbitakse koos. Stardiaeg võetakse SI jaamast.
  Võistkond valib ise millised KPd ja millises järjekorras neid võetakse (V rada). Võistkond peab finišeerima samuti koos. Paremusjärjestus määratakse läbitud KP-de arvu järgi. Võrdse KP-de arvu korral on eespool kiiremini raja läbinud võistkond.

  Võistleja võib hooaja jooksul võistelda Pärnumaa neljapäevakutel ainult ühes võistlusklassis (kehtib ka VV puhul), mis tuleb valida esimese kahe osaluskorra jooksul. Igal neljapäevakul läheb ühel võistlejal arvesse üks (esimesena saadud) tulemus.

    Turvalisus ja esmaabi
  Osavõtt neljapäevakust toimub omal riisikol. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja vastutust ei kanna.
  Keelatud on läbida hoove ja muid keelualasid! -> Tutvu tingmärkidega.

  Esmaabi kott (plaastrid, sidemed, külmageel, külmaaerosool, jne) asub tulemuste mahalugemise autos.

    Märkesüsteem
  Kõikides klassides elektrooniline SPORTIdent märkesüsteem. SI kaarti rendib finišikohtunik.
  Esimesel kuuel neljapäevakul lastele MN8-MN16 rentimine tasuta.

    Tähistus
  Stardipaika on suurematelt teedelt alates tähistus.
  Tähistused peavad olema vastavalt: Tallinn-Pärnu-Ikla, Audru-Tõstamaa-Nurmsi, Valga-Uulu maantedel või linnas sees.

  Soovitav on teatada stardipaik 1 nädal ennem päevakut Pärnumaa-orienteerumise listis west(ät)okwest.ee või teavitada 5083837, sander(ät)okwest.ee Sander Blehner-it.

    Parkimine
  Parkimiseks tuleb plaanida piisavalt suur pindala. Parkla peab olema plaanitud nii, et autode parkimine, manööverdamine ja inimeste liikumine ei tekitaks liiklusohtlikke olukordi. Võistlejate liikumisel parkla ja stardikeskuse vahel ei toimuks suurte maanteede ületamisi.Piirata lindiga metsa alla autodega sõitmine ja parkimine. Stardikohta lubatud sõita vaid rajameistri ja finišikohtuniku autol.

    Võistluskaardi maksumus
  Vastavalt juhendile.

  Hinnad on kirjas ka raamatus!

  Võistlejal on võimalik tasuda terve hooaja võistluskaartide eest korraga ning tellida endale igaks neljapäevakuks kindla rajaga kaart (sama rada kõikidel kordadel).

  Kaardi saab osta rajameistri või kohtuniku käest. Kohtunik fikseerib võistleja EOL kood, nime, rendi SI-kaardi puhul selle numbri, võistlusklassi ja raja raamatusse. Kaardid on radadega valmis trükitud.

    Eesti Orienteerumisliidu kood
  Neljapäevakute ja koondtulemuste juures kasutatakse võistlejate tuvastamiseks EOLi koode. EOLi kood on unikaalne ja tasuta Eesti orienteerujale. Seda kasutatakse enamus päevakutel ja kõigil suurtematel orienteerumisvõistlustel Eestis. Seda on võimalik tellida EOLi kodukalt või täites vastava blanketi neljapäevakul (must kaust).

    Start avatud
  Vastavalt juhendile.

    SI kaardi kasutamine
  Stardis nullib võistleja vastavas SI jaamas (NULLIMINE) ise oma SI kaardi ja kontrollib seda teises jaamas (KONTROLL). Stardiaeg läheb käima, kui võistleja paneb oma SI kaardi stardijaama (START).

  Võistlejad võivad mitmekesi koos startida ainult IV või V rajale, I-III rajale starditakse ükshaaval (min vahe eelmise startijaga 30 sekundit). Igal osalejal peab olema oma SI kaart (va VV klassi võistkonnal) ja oma korraldajalt saadud võistluskaart (ka VV klassi igal liikmel).

    Finiš
  Finiš on reeglina stardiga samas kohas, kui rajameister ei ole seda korraldanud teisiti.
  Finišeerunud või katkestanud võistleja peab kindlasti finišikohtuniku juures oma SI-kaardi maha lugema.
  Finišis peab võistleja tagastama renditud SI kaardi.

    Finiš avatud:
  Vastavalt juhendile.
  Hiljem finišeerinud võistleja tulemus tühistatakse.

    Tulemused
  Neljapäevakute arvestust peetakse punktisüsteemis. Võistlejad seatakse 1.-4. rajal aegade põhjal paremusjärjestusse, mehed ja naised eraldi.
  V rajal määratakse paremusjärjestus läbitud KP-de arvu järgi, võrdse KP-de arvu korral on eespool kiiremini raja läbinud võistleja/võistkond.
  I raja 1.koht saab 100 punkti, 2.koht 95, 3.koht 90, 4. 87, 5. 85, 6. 84 jne.
  II raja 1.koht saab 80 punkti, 2.koht 75, 3.koht 70, 4. 67, 5. 65, 6. 64 jne.
  III raja 1.koht saab 60 punkti, 2.koht 55, 3.koht 50, 4. 47, 5. 45, 6. 44 jne.
  IV raja 1.koht saab 40 punkti, 2.koht 35, 3.koht 30, 4. 27, 5. 25, 6. 24 jne.
  V raja 1.koht saab 20 punkti, 2.koht 15, 3.koht 10, 4. 7, 5. 5, 6. 4 jne.

  Võrdsete tulemuste korral saavad võistlejad kõrgema koha punktid.
  Katkestanud võistleja saab V raja punktid, tühistatud võistleja 0 punkti.
  VV klassis korrutatakse saadud kohapunktid võistkonnaliikmete arvuga.
  Vastavalt saadud punktidele koostatakse klasside kaupa protokollid.
  Võistlustulemused avaldatase OK West kodulehel tulemuste all.

    Koondarvestus
  Neljapäevakute koondarvestusse läheb 19 paremat tulemust. Kokkuvõttes autasustatakse iga klassi kolme paremat, kes on osalenud vähemalt 8 neljapäevakul.

  Iga rajameister saab oma neljapäevaku korraldamise eest 100 punkti.


     Blogid
Heidi Sild Tomi-Andre Piirmets Kristiina Vinkel

     Sünnipäevad
15.08 Sulev Tuude
16.08 Georg Sten Toots
21.08 Kaja Lepp
26.08 Värdi Soomann
29.08 Märt Künnapas

     N-Kalender 2019

RMK ORIENTEERUMISPÄEVAKUD

. 11.04 Vallikäär*
. 18.04 Paikuse*
. 25.04 Audru*
. 02.05 Valgerand*
. 09.05 Uulu*
. 16.05 Niidupark*
. 23.05 Kilingi-Nõmme*
. 30.05 Raeküla*
. 06.06 Rannametsa
. 13.06 Metsaküla
. 20.06 Tõstamaa
. 27.06 Audru
. 04.07 Jõulumäe
. 11.07 Rannametsa
. 18.07 Piirumi
. 25.07 Uulu
. 01.08 Kolga-Veski
. 08.08 Jõulumäe
. 15.08 Piirumi
. 22.08 Rannapark
. 29.08 Raeküla
. 05.09 Pärnu-Jaagupi
. 12.09 Tori
. 19.09 Lavassaare
. 26.09 Uulu
. 03.10 Rannapark
. 12.10 Võiste**
. KOOND 2019
--------------------------
.* - nöörirada
.** - OK West AV
.xx - toimumata
.xx - online
.xx - tulemused OK
.xx - esialgsed tulem.

     Tänukirjad
Eesti Olümpiakomitee
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Lehe tekkimine: 0.031 Sekund